Spelsituatie 19 - Armklem in tachi-waza

Laatste wijziging: 27-01-18 01:46

NIEUW 2018 Vanaf 1 januari 2018 zijn nu ook de armklemmen en verwurgingen in Tachi-waza situaties verboden.


Op het IJF seminar 2018 in Mittersill werd afgesproken geen armklemmen en verwurgingen in Tachi-waza meer toe te staan. Alle kansetsu en shime-waza technieken die staande worden uitgevoerd moeten onmiddelijk onderbroken worden en worden bestraft met shido. We bedoelen hier de technieken die vorig jaar nog waren toegestaan, dus een staande armklem die niet direct gevaar opleverde. De reeds verboden technieken zoals Waki-Gatame, (ook een staande armklem) blijven natuurlijk bestraft worden met Hansoku-Make. Op dit moment zijn er nog niet veel videobeelden ter beschikkng. Zodra die er zijn, zullen ze ook hier als voorbeeld geplaatst worden.

 

Voorbeeld armklem in Tachi-waza = shido.

Hierboven zien we dat wit in staande positie een armklem aanzet bij blauw. Dit is met ingang van 2018 niet meer toegestaan en wordt bestraft met shido.

 

Hier zien we dat wit een aanval maakt op de linkerarm van blauw, waardoor blauw wel mee moet rollen om zijn arm niet te blesseren. Dit is nu direct mate en shido voor wit. Wit maakt als het ware een armklem en begint daarmee in tachi-waza. Dat is niet meer toegestaan.